March 3, 2017

Opslag

Het is mogelijk om de inboedel tijdelijk op te slaan bij verstraeten verhuizingen.Dit kan nuttig zijn bij snelle verkoop van het oude huis, gefaseerde of verlate oplevering van het nieuwe huis, kleinere bewoning of tijdelijk ruimtetekort. Hierdoor kunt u aanmerkelijk besparen.